Liittyminen

Seuraan liittyminen on määritelty seuran säännöissä.
Yhdistyksen jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harjoittavat henkilöt jotka yhdistyksen vuosi- tai kesäkokouksen päätöksellä hyväksytään jäseneksi. Vuosikokous pidetään tammikuun lopussa ja kesäkokous elokuun alussa. Kokouksessa vähintään 2/3 yhdistyksen läsnä olevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Jäsenhakemuksen tulee olla kirjallinen ja jäseneksi pyrkivän tulee olla läsnä kyseisessä kokouksessa.

Jäsenen tulee suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu. Maksujen suuruuden määrittää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.
Jäsen on velvollinen osallistumaan vuosittain yhdistyksen järjestämiin talkoisiin. Velvollisuuksien laiminlyönnistä jäsen joutuu suorittamaan yhdistyksen kulloinkin määräämän korotetun jäsenmaksun.

Maanomistajajäsen on jäsen, joka luovuttaa omistamansa maa-alueen korvauksetta yhdistyksen metsästys- ja riistanhoitoalueeksi. Maanomistajajäsen on liittymis- ja jäsenmaksusta vapaa. Johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous päättää kussakin tapauksessa erikseen onko ko. alueen merkitys metsästykselle ja riistanhoidolle riittävän suuri edellyttämään maanomistajajäsenyyttä. Näiden edellytysten rauetessa myös maanomistajajäsenyys loppuu.

Varsinainen jäsen on jäsen, joka suorittaa yhdistykselle liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun. Varsinainen jäsen valitaan ensiksi kahdeksi koevuodeksi. Koevuoden aikana hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla varsinaisilla jäsenillä.

Lisätietoa antaa seuran puheenjohtaja tai sihteeri.