Toivakan Metsä- ja Kalamiehet – Metsästys

Näiltä sivuilta löydät metsästykseen liittyvää lisätietoa:Rauhoitusalueet ja rajoitukset

Rauhoitusalueista ja muista seuran asettamista metsästysrajoituksista päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa.

Kauden 2020-2021 rauhoitusalueet ja rajoitukset:
Metsästykseltä on rauhoitettuna rakennuskaava-alue Komijokea myöten sekä vesialueista Aittojärvi, Saarinen, kalankasvatuslammet ja itse tehdyt sorsalammet. Humalalahden Rimminlammen alueelta on vuokrattu vain vesialue. Tilat 3:301 ja 3:304 ovat Natura-aluetta, jossa metsästäminen on kielletty. Kauriiden ruokintapaikkojen läheisyydessä ei suositella metsästettävän ko. eläimiä. Metson ja teeren osalta on voimassa kesäkokouksessa päätetyt kiintiöt (kaksi teertä, yksi metso). Kanalintukanta on tänä vuonna heikko, joten suositellaan harkintaa ampumisen suhteen.
Seuran alueilla noudatetaan Suomen riistakeskuksen ilmoittamia metsästysaikoja kunkin riistalajin kohdalta. Saaliskiintiön ylittämisestä tai rauhoitetun riistalajin metsästämisestä jäsen erotetaan seurasta määräajaksi.


Vieraskortit

Seuran jäsenillä (myös koejäsenet) on vieraskortin kautta mahdollisuus tuoda seuran ulkopuolisia metsästämään seuran metsästysmailla. Vieraskortin hinta on 15 € kalenterivuorokaudelta. Mahdollinen vieraan saama saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Leppävedellä huvilan omistajalla on mahdollisuus ostaa vieraskortti vesilintujen metsästykseen Pessilän kalastuskunnan alueelle hintaan 80 € metsästyskausi. 

Pienpetometsästykseen vieraskortti on 0 € metsästyskaudelle.

Vieraskortin voi myös maksaa suoraan seuran tilille. Lisätietoja antavat vieraskortin myyjät. Vieraskortin myyjät löytyvät yhteystietosivulta.


Ampumatoiminta

Seuralla on oma ampumaratavuoro Toivakan Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla tiistaisin alkaen klo 17:00. Seuran omat vuorot alkavat tiistaina  13.7.2021. Valvontavuorot alkavat rhy:n vuorolla torstaina 4.7.2021. Kierros (25 kiekkoa) haulikkoradalla maksaa 5 € sisältäen kiekot. Hirvirata on ilmainen seuran tiistain vuorolla ja muulloin 5 €/ilta/henkilö. Maksut maksetaan radanhoitajalle paikan päällä tai Rhy:n tilille. Lisätietoja ampumaradasta, koeammunnoista ja radan sijainnista löydät täältä.

Tiedot ammuntakilpailuista löytyvät ”Ajankohtaista” sivuilta.

Harjoitusammuntojen valvontavuorot v. 2021.

1. Ryhmä

Tomi Vehkajärvi040-7453122ti  20.7.
Eero Ristonen050-60958ti  17.8.
Mikko Heiska045-8019070to  2.9. (Rhy:n vuoro)

2. Ryhmä

Erkki Savonen040-7715122ti  27.7.
Pertti Kumpulainen0400-254044to 19.8( Rhy:n vuoro )
Jukka Liikanen040-1456900ti  7.9.
Lauri Myrskykari045-3581516

3. Ryhmä

Harri Lemmetty040-5751154ti  3.8.
Henri Sahlman040-7271760ti  24.8. 
Matti Körkkö045-1201702ti  14.9.
Valtteri Tapper0415063182

4. Ryhmä

Pekka Särkkä040-5337798ti  13.7.
Johannes Karanta0451274415ti  10.8.
Pekka Salenius050-5386033ti  31.8.
Markus Heikura0407303743

Riistanhoito
Seura tekee aktiivista riistanhoitotyötä. Tähän kuuluvat talkoilla tehdyt riistapellot ja ruokintapaikat. Tärkeä osa riistanhoitotyötä on myös pienpetojen pyynti, johon jäseniä kannustetaan palkitsemalla vuosittain aktiivisin metsästäjä. Seuran kuluva pienpetokilpailun jakso on 1.8.2020 – 5.8.2021. Saalis- ja riistanhoitotulokset on toimitettava sihteerille heti jakson päätyttyä osoitteeseen:

Tomi Vehkajärvi
Käpyläntie 5
41660 Toivakka

toivakanmkm@gmail.com

Tulokset julkistetaan kesäkokouksessa.