Toivakan Metsä- ja Kalamiehet – Metsästys

Näiltä sivuilta löydät metsästykseen liittyvää lisätietoa:Rauhoitusalueet ja rajoitukset

Rauhoitusalueista ja muista seuran asettamista metsästysrajoituksista päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa.

Kauden 2023-2024 rauhoitusalueet ja rajoitukset:
Metsästykseltä on rauhoitettuna rakennuskaava-alue Komijokea myöten, kalankasvatuslammet ja itse tehdyt sorsalammet. Humalalahden Rimminlammen alueelta on vuokrattu vain vesialue. Tilat 3:301 ja 3:304 ovat Natura-aluetta, jossa metsästäminen on kielletty.

Toisten riistaruokinta tai riistapeltojen läheisyydessä ei metsästetä ilman kyseisten paikkojen perustajien lupaa.

Metson ja teeren osalta on voimassa kesäkokouksessa päätetyt kiintiöt, kaksi teertä, yksi metso ja yksi fasaani. 


Seuran alueilla noudatetaan Suomen riistakeskuksen ilmoittamia metsästysaikoja kunkin riistalajin kohdalta. Saaliskiintiön ylittämisestä tai rauhoitetun riistalajin metsästämisestä jäsen erotetaan seurasta määräajaksi.

Päivitetty 10.9.2023


Vieraskortit

Seuran jäsenillä (myös koejäsenet) on vieraskortin kautta mahdollisuus tuoda seuran ulkopuolisia metsästämään seuran metsästysmailla. Vieraskortin hinta on 15 € kalenterivuorokaudelta. Mahdollinen vieraan saama saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Leppävedellä huvilan omistajalla on mahdollisuus ostaa vieraskortti vesilintujen metsästykseen Pessilän kalastuskunnan alueelle hintaan 80 € metsästyskausi. 

Pienpetometsästykseen vieraskortti on 0 € metsästyskaudelle.

Vieraskortin voi myös maksaa suoraan seuran tilille. Lisätietoja antavat vieraskortin myyjät. Vieraskortin myyjät löytyvät yhteystietosivulta.


Ampumatoiminta (päivitetty 10.7.2023)

Seuralla on oma ampumaratavuoro Toivakan Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla tiistaisin alkaen klo 17:00. Seuran omat vuorot alkavat tiistaina  11.7.2023. Valvontavuorot alkavat rhy:n vuorolla torstaina 4.7.2021. Kierros (25 kiekkoa) haulikkoradalla maksaa 6 € sisältäen kiekot. Hirvirata on ilmainen seuran tiistain vuorolla ja muulloin 5 €/ilta/henkilö. Maksut maksetaan radanhoitajalle paikan päällä tai Rhy:n tilille. Lisätietoja ampumaradasta, koeammunnoista ja radan sijainnista löydät täältä.

Tiedot ammuntakilpailuista löytyvät ”Ajankohtaista” sivuilta.

Tässä lista harjoitusammunnoista v. 2023
harjoitukset alkavat 11.7.2023

 1. Ryhmä
  Tomi Vehkajärvi ti. 18.7
  Eero Ristonen ti. 15.8
  Mikko Heiska to. 31.8 ( RHY:n vuoro)
  Janne Viiala
  Erkki Häkkinen
 2. Ryhmä
  Erkki Savonen ti.25.7
  Pertti Kumpulainen ti. 8.8
  Jukka Liikanen ti. 5.9
  Lauri Myrskykari
  Antti Ikonen
 3. Ryhmä
  Harri Lemmetty to. 27.7 ( RHY:n vuoro )
  Valtteri Tapper ti. 22.8
  Henri Sahlman ti. 12.9
  Matti Körkkö
  Aatu Ikonen
 4. Ryhmä
  Pekka Särkkä ti. 11.7
  Johannes Karanta ti. 1.8
  Akusti Karanta ti. 29.8
  Markus Heikura
  Kari Parviainen

Hirvenammuntakilpailu

TMK:n ja Kivisuon Erämiehet la. 29.7.2023 klo. 10.00
ampumarata varattu tätä kisaa varten


Riistanhoito
Seura tekee aktiivista riistanhoitotyötä. Tähän kuuluvat talkoilla tehdyt riistapellot ja ruokintapaikat. Tärkeä osa riistanhoitotyötä on myös pienpetojen pyynti, johon jäseniä kannustetaan palkitsemalla vuosittain aktiivisin metsästäjä. Seuran kuluva pienpetokilpailun jakso on 1.8.2022 – 29.8.2023. Saalis- ja riistanhoitotulokset on toimitettava sihteerille heti jakson päätyttyä osoitteeseen:

Tulokset julkistetaan kesäkokouksessa.

Päivitetty 10.9.2023