TOIVAKAN METSÄ- JA KALANMIEHET – HIRVENMETSÄSTYS

Toivakan Metsä- ja Kalamiehet ry seurassa harrastetaan aktiivisesti hirvenmetsästystä. Seuramme kuuluu yhteislupa-alueeseen, johon kuluu 9 lupaosakasta 4 eri riistanhoitoyhdistyksestä. Yhteisluvan pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 31 000 ha.

Seurallamme on käytössä 10 000 ha metsästysoikeutta hirvelle ja hirvenmetsästäjiä on noin 50 kappaletta. Seuramme hirvenmetsästys on jaettu kolmeen porukkaan, Raiskin-, Kirkonkylän- ja Humalajärvenporukkaan.

5.9.2023 järjestetyssä jahtipalaverissa jahtivoudiksi valittiin Erkki Ikonen ja varajohtajaksi Seppo Särkkä. Samat henkilöt valittiin myös Raiskinporukan johtajaksi ja varajohtajaksi. Kirkonkylänporukan johtajaksi valittiin Harri Lemmetty ja varajohtajaksi Jukka Liikanen ja Jukka Puttonen. Humalajärvenporukan johtajaksi valittiin Juha Hiekkanen ja varajohtajaksi Veijo Ruokonen.

Jokaiselle metsästäjälle on jaettu 2013 kesäkokouksessa laaditut ja hyväksytyt hirvenmetsästyksen säännöt. Liitteessä Toivakan Metsä- ja Kalamiehet ry hirvenmetsästyksen säännöt.

Päivitetty 10.9.2023